SBÍRKA ZÁKONŮ částka 178
rozeslána dne 30.10.2020

436

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 26. října 2020,

kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 6 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 470/2011 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., vyhlašuje, že od 1. ledna 2021 částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění činí 3 500 Kč.

Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.