SBÍRKA ZÁKONŮ částka 145
rozeslána dne 20.12.2019

345

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2019,

kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 12 odst. 1 písm. h) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb. a zákona č. 99/2019 Sb., a § 12 odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., ve znění zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb. a zákona č. 130/2008 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění vyhlášky č. 218/2010 Sb., vyhlášky č. 8/2011 Sb., vyhlášky č. 464/2011 Sb., vyhlášky č. 457/2012 Sb., vyhlášky č. 408/2013 Sb., vyhlášky č. 347/2014 Sb., vyhlášky č. 360/2015 Sb., vyhlášky č. 410/2016 Sb., vyhlášky č. 412/2017 Sb. a vyhlášky č. 334/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 1 a v označení přílohy č. 1 se text „č. 1“ zrušuje.

2. § 2 se zrušuje.

3. V příloze č. 1, části Jihomoravský kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností Brno, se za slova „Brno-Kohoutovice“ vkládají slova „ , Úřad městské části Brno-Komín“.

4. V příloze č. 1, části Plzeňský kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností Plzeň se za slova „Plzeň 5-Křimice“ vkládají slova „ , Úřad městského obvodu Plzeň 6-Litice“.

5. V příloze č. 1, části Středočeský kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem-Stará Boleslav se za slovo „Dřevčice“ vkládá slovo „ , Horoušany“.

6. V příloze č. 1, části Středočeský kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností Mladá Boleslav se za slovo „Sedlec“ vkládá slovo „ , Semčice“.

7. V příloze č. 1, části Středočeský kraj, Správní obvod obce s rozšířenou působností Příbram se za slovo „Počaply“ vkládá slovo „ , Počepice“.

8. V příloze č. 2 se v textu tabulky za řádek
„Abú Dhabí     velvyslanectví“
vkládá nový řádek, který zní:
„Ankara     velvyslanectví“.

9. V příloze č. 2 se v textu tabulky za řádek
„Hanoj     velvyslanectví“
vkládá nový řádek, který zní:
„Havana     velvyslanectví“.

10. V příloze č. 2 se v textu tabulky za řádek
„Jakarta     velvyslanectví“
vkládá nový řádek, který zní:
„Jekatěrinburg     generální konzulát“.

11. V příloze č. 2 se v textu tabulky za řádek
„Kodaň       velvyslanectví“
vkládá nový řádek, který zní:
„Kuvajt     velvyslanectví“.

12. V příloze č. 2 se v textu tabulky za řádek
„Madrid      velvyslanectví“
vkládají nové řádky, které znějí:
„Manchester     generální konzulát
Mexiko     velvyslanectví
Milán     generální konzulát“.

13. V příloze č. 2 se v textu tabulky za řádek
„New York     generální konzulát“
vkládá nový řádek, který zní:
„Nikósie     velvyslanectví“.

14. V příloze č. 2 se v textu tabulky za řádek
„Toronto     generální konzulát“
vkládají nové řádky, které znějí:
„Tunis     velvyslanectví
Ulánbátar     velvyslanectví“.

15. Příloha č. 2 se zrušuje.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020, s výjimkou čl. I bodů 1, 2 a 15, které nabývají účinnosti dnem 1. února 2020.

Ministr:
Hamáček v. r.