SBÍRKA ZÁKONŮ částka 68
rozeslána dne 27.6.2019

160

VYHLÁŠKA

ze dne 20. června 2019,

kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb.

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 41 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:

Čl. I

Vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb., se mění takto:

1. Přílohy č. 2 až 5 znějí:

(Příloha)

2. V příloze č. 2 u oboru státní služby Potravinářská výroba a péče o potraviny požadovaný rozsah znalostí zní:

(Příloha)

3. V příloze č. 2 u oboru státní služby Veterinární péče požadovaný rozsah znalostí zní:

(Příloha)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2019, s výjimkou čl. I bodů 2 a 3, které nabývají účinnosti dnem 14. prosince 2019.

Ministr:
Hamáček v. r.