SBÍRKA ZÁKONŮ částka 77
rozeslána dne 26.7.2018

148

Sdělení
Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 13. července 2018

o uložení Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byl u něj uložen tento Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně:

Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně pro odvětví lesního hospodářství v České republice, uzavřený na období od 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 mezi smluvními stranami

Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR

a

Českou asociací zaměstnavatelů v lesním hospodářství,

Českou asociací podnikatelů v lesním hospodářství.

Ministr:
Mgr. Bc. Krčál v. r.