SBÍRKA ZÁKONŮ částka 136
rozeslána dne 29.11.2017

388

VYHLÁŠKA

ze dne 15. listopadu 2017

o  vzoru  služebního  průkazu  státního  zaměstnance

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 154 odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 144/2017 Sb.:

§ 1
Vzor služebního průkazu státního zaměstnance

Vzor služebního průkazu státního zaměstnance  je  uveden  v  příloze  k  této  vyhlášce.

§ 2
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Ministr:
Chovanec v. r.

Příloha k vyhlášce č. 388/2017 Sb.

(Příloha)