SBÍRKA ZÁKONŮ částka 132
rozeslána dne 14.11.2017

378

Sdělení
Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 6. listopadu 2017

o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byly u něj uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:
1.   Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2017 uzavřená dne 13. 6. 2017 mezi smluvními stranami
   Odborovým svazem pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy
   a
   Asociací textilního – oděvního – kožedělného průmyslu.
2.   Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2017 – 2020, uzavřený dne 27. 6. 2017 mezi smluvními stranami
   Odborovým svazem ECHO
   a
   Svazem chemického průmyslu České republiky.
3.   Kolektivní smlouva vyššího stupně na období od 1. 1. 2018 – 31. 12. 2022,
   uzavřená dne 17. 10. 2017
   mezi smluvními stranami
   Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu
   a
   Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu.

Ministryně:
Mgr. Marksová v. r