SBÍRKA ZÁKONŮ částka 82
rozeslána dne 31.7.2017

226

ZÁKON

ze dne 27. června 2017,

kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

V § 4 odst. 1 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb., zákona č. 129/2006 Sb. a zákona č. 162/2013 Sb., se za slova „8. březen - Mezinárodní den žen,“ vkládají slova „9. březen - Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi - Březince,“ a slova „10. červen - Vyhlazení obce Lidice,“ se nahrazují slovy „10. červen - Den památky obětí vyhlazení obce Lidice, 18. červen - Den hrdinů druhého odboje,“.

Čl. II
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.