SBÍRKA ZÁKONŮ částka 64
rozeslána dne 22.6.2017

175

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. června 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 68 odst. 2 a 4 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění nařízení vlády č. 282/2015 Sb., nařízení vlády č. 346/2016 Sb. a nařízení vlády č. 427/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odstavec 1 zní:

„(1) Výše služebních tarifů náležejících vojenským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 2 zákona o vojácích z povolání činí
Vojenská hodnost Služební tarif v Kč
měsíčně
Vojín 11 770
Svobodník 22 590
Desátník 23 870
Četař 25 280
Rotný 29 480
Rotmistr 31 580
Nadrotmistr 33 700
Praporčík 36 030
Nadpraporčík 38 590
Štábní praporčík 50 280
Poručík 33 910
Nadporučík 38 590
Kapitán 44 440
Major 50 280
Podplukovník 56 130
Plukovník 67 820
Brigádní generál 79 520
Generálmajor 91 200
Generálporučík 102 900
Armádní generál 114 580“.

2. V § 2 odstavec 2 zní:

„(2) Výše služebních tarifů náležejících vojenským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 4 zákona o vojácích z povolání činí
Vojenská hodnost Služební tarif v Kč
měsíčně
Vojín 11 770
Svobodník 12 200
Desátník 12 630
Četař 13 060
Rotný 13 490
Rotmistr 13 910
Nadrotmistr 14 340“.

Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2017.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr obrany:
MgA. Stropnický v. r.