SBÍRKA ZÁKONŮ částka 42
rozeslána dne 13.4.2017

115

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. března 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 145 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:

Čl. I

V příloze č. 1 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 327/2016 Sb., se doplňují body 4 až 7, které znějí:

„4. Finance
5.  Audit
6.  Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek
7.  Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání“.

Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.