SBÍRKA ZÁKONŮ částka 40
rozeslána dne 5.4.2017

111

VYHLÁŠKA

ze dne 27. března 2017

o zrušení právního předpisu o vyhlášení zvláště chráněných území

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 19 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 173/1989 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 162/2003 Sb. a zákona č. 71/2006 Sb., a podle § 90 odst. 11 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb.:

§ 1
Zrušovací ustanovení

Vyhláška Okresního národního výboru v Prostějově ze dne 18. července 1974 o vyhlášení chráněných přírodních výtvorů „Růžičkův lom“ a „Státní lom“ u Čelechovic na Hané se zrušuje.

§ 2
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2017.

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.