SBÍRKA ZÁKONŮ částka 136
rozeslána dne 26.10.2016

346

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. září 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění nařízení vlády č. 282/2015 Sb.

Vláda nařizuje podle § 68 odst. 2 a 4 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění nařízení vlády č. 282/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odstavec 1 zní:

„(1) Výše služebních tarifů náležejících vojenským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 2 zákona o vojácích z povolání činí

Vojenská hodnost Služební tarif v Kč
 měsíčně
Vojín 10 300
Svobodník 21 110
Desátník 22 300
Četař 23 620
Rotný 27 550
Rotmistr 29 510
Nadrotmistr 31 490
Praporčík 33 670
Nadpraporčík 36 060
Štábní praporčík 46 990
Poručík 31 690
Nadporučík 36 060
Kapitán 41 530
Major 46 990
Podplukovník 52 450
Plukovník 63 380
Brigádní generál 74 310
Generálmajor 85 230
Generálporučík 96 160
Armádní generál 106 980“.

2. V § 2 odstavec 2 zní:

„(2) Výše služebních tarifů náležejících vojenským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 4 zákona o vojácích z povolání činí

Vojenská hodnost Služební tarif v Kč
měsíčně
Vojín 10 300
Svobodník 10 720
Desátník 11 130
Četař 11 550
Rotný 11 960
Rotmistr 12 380
Nadrotmistr 12 800“.

Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2016.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr obrany:
MgA. Stropnický v. r.