SBÍRKA ZÁKONŮ částka 153
rozeslána dne 21.12.2015
 

359

ZÁKON

ze dne 2. prosince 2015,

kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

V § 2 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, se za slova „1. leden – Nový rok,“ vkládají slova „Velký pátek,“.

Čl. II
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

v z. Jermanová v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.