SBÍRKA ZÁKONŮ částka 111
rozeslána dne 25.11.2014
 

272

VYHLÁŠKA

ze dne 11. listopadu 2014,

kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. a č. 329/2013 Sb.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 24 odst. 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 198/2012 Sb.:

Čl. I

V § 6a odst. 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 329/2013 Sb., se číslo „650“ nahrazuje číslem „350“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Chládek v. r.