SBÍRKA ZÁKONŮ částka 144
rozeslána dne 21.12.2011
 

409

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. prosince 2011

o zvýšení částek životního minima a existenčního minima

Vláda nařizuje podle § 9 odst. 1 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.:

§ 1

Částka životního minima jednotlivce činí měsíčně 3 410 Kč.

§ 2

(1) Částka životního minima osoby, která je posuzována jako první v pořadí, činí měsíčně 3 140 Kč.

(2) Částka životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí, činí měsíčně

a)   2 830 Kč u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem,
b)   2 450 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku,
c)   2 140 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku,
d)   1 740 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku.

§ 3

Částka existenčního minima osoby činí měsíčně 2 200 Kč.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Dr. Ing. Drábek v. r.