SBÍRKA ZÁKONŮ částka 127
rozeslána dne 13.11.2009

390

VYHLÁŠKA

ze dne 7. října 2009,

kterou se zrušují některá obecně závazná nařízení okresních národních výborů a nařízení okresních úřadů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 12 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 71/2006 Sb. a zákona č. 110/2007 Sb., a čl. CXIX bodu 3 zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů:

§ 1

Zrušují se:

1.  Obecně závazné nařízení Okresních národních výborů v Českých Budějovicích, Písku a Příbrami z roku 1967 - Statut rekreační oblasti Orlík.
2.  Obecně závazné nařízení Okresního národního výboru v Písku z roku 1982 - Statut a provozní řád rekreačních oblastí v okrese Písek.
3.  Nařízení Okresního úřadu Benešov č. 3/96, o zabezpečení požární ochrany (dále jen PO) ve zvláštních případech – a) v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 1. Období mimořádných klimatických podmínek (déletrvající sucho) 2. Období sklizně pícnin, obilovin, skladování píce a slámy 3. Topné období - b) v budovách zvláštního významu – c) při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
4.  Nařízení Okresního úřadu Benešov č. 4/96, zabezpečení vodních zdrojů pro potřeby PO okresu Benešov (vyhlášeno dne 31. 7. 1996).
5.  Nařízení Okresního úřadu Benešov č. 5/96, požární poplachový plán okresu Benešov (vyhlášeno dne 15. 8. 1996).
6.  Nařízení Okresního úřadu Benešov č. 6/96, plošné pokrytí území okresu Benešov jednotkami PO (vyhlášeno dne 15. 8. 1996).
7.  Nařízení Okresního úřadu Beroun ze dne 10. 6. 2002, Požární poplachový plán okresu Beroun.
8.  Nařízení Okresního úřadu Beroun, kterým určuje zdroje vody pro hašení požárů (vyhlášeno dne 7. 2. 2002).
9.  Nařízení Okresního úřadu Blansko č. 5/2002 ze dne 20. 2. 2002, kterým se vydává Požární poplachový plán okresu Blansko.
10.  Nařízení Okresního úřadu Blansko č. 6/2002 ze dne 20. 2. 2002, kterým se stanoví podmínky pro zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů.
11.  Nařízení Okresního úřadu Blansko č. 7/2002 ze dne 20. 2. 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
12.  Nařízení Okresního úřadu Blansko č. 8/2002 ze dne 20. 2. 2002, jímž se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
13.  Nařízení Okresního úřadu Brno-venkov č. 2/1995, Plošné pokrytí území okresu Brno-venkov jednotkami požární ochrany.
14.  Nařízení Okresního úřadu Brno-venkov č. 1/1997, kterým se stanovují podmínky k zabezpečení zdrojů požární vody.
15.  Nařízení Okresního úřadu Brno-venkov č. 2/1997, kterým se stanovují podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného požárního nebezpečí vzniku požárů.
16.  Nařízení Okresního úřadu Brno-venkov č. 3/1997, kterým se vydávají opatření k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.
17.  Nařízení Okresního úřadu Brno-venkov č. 4/1999, kterým se stanoví „Požární poplachový plán okresu Brno-venkov“.
18.  Nařízení Okresního úřadu Brno-venkov č. 1/2001, kterým se zřizuje Bezpečnostní rada okresu Brno-venkov.
19.  Nařízení Okresního úřadu Břeclav č. 1/1996, o plošném pokrytí území okresu Břeclav jednotkami požární ochrany.
20.  Nařízení Okresního úřadu Břeclav č. 2/1996, požární poplachový plán okresu Břeclav.
21.  Nařízení Okresního úřadu Břeclav č. 2/99, kterým se mění nařízení Okresního úřadu Břeclav č. 1/1996, o plošném pokrytí území okresu Břeclav jednotkami požární ochrany.
22.  Nařízení Okresního úřadu Břeclav č. 3/99, kterým se mění nařízení Okresního úřadu Břeclav č. 2/1996, Požární poplachový plán okresu Břeclav.
23.  Nařízení Okresního úřadu Břeclav č. 5/99, kterým se mění nařízení Okresního úřadu Břeclav č. 2/1996, Požární poplachový plán okresu Břeclav, ve znění nařízení Okresního úřadu Břeclav č. 3/99.
24.  Nařízení Okresního úřadu Břeclav č. 6/99, kterým se mění nařízení Okresního úřadu Břeclav č. 2/1996, Požární poplachový plán okresu Břeclav, ve znění pozdějších nařízení Okresního úřadu Břeclav.
25.  Nařízení Okresního úřadu Břeclav č. 1/2000, kterým se mění nařízení okresního úřadu č. 2/1996, Požární poplachový plán okresu Břeclav, ve znění pozdějších nařízení Okresního úřadu Břeclav.
26.  Nařízení Okresního úřadu Břeclav číslo 2/2000, kterým se mění nařízení okresního úřadu č. 2/1996, Požární poplachový plán okresu Břeclav, ve znění pozdějších nařízení Okresního úřadu Břeclav.
27.  Nařízení Okresního úřadu Břeclav č. 3/2000, kterým se mění nařízení okresního úřadu č. 2/1996, Požární poplachový plán okresu Břeclav, ve znění pozdějších nařízení Okresního úřadu Břeclav.
28.  Nařízení Okresního úřadu Břeclav č. 4/2000, kterým se mění nařízení okresního úřadu č. 2/1996, Požární poplachový plán okresu Břeclav, ve znění pozdějších nařízení Okresního úřadu Břeclav.
29.  Nařízení Okresního úřadu České Budějovice, Plošné pokrytí území okresu jednotkami požární ochrany (vyhlášeno dne 26. 12. 1995).
30.  Nařízení Okresního úřadu České Budějovice, Zajištění požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob (vyhlášeno dne 6. 6. 1996).
31.  Nařízení Okresního úřadu České Budějovice, Podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (vyhlášeno dne 5. 4. 1996).
32.  Nařízení Okresního úřadu České Budějovice, Požární poplachový plán okresu České Budějovice (vyhlášeno dne 1. 1. 1996).
33.  Nařízení Okresního úřadu České Budějovice, Zabezpečení vodních zdrojů pro hašení požárů (vyhlášeno dne 2. 6. 1997).
34.  Nařízení Okresního úřadu Český Krumlov, Plošné pokrytí území okresu jednotkami požární ochrany (vyhlášeno dne 5. 9. 1996).
35.  Nařízení Okresního úřadu Český Krumlov č. 5/1999, kterým se vydává požární poplachový plán okresu (vyhlášeno dne 9. 12. 1999).
36.  Nařízení Okresního úřadu Český Krumlov, Podmínky k zabezpečení vodních zdrojů pro hašení požárů (vyhlášeno dne 9. 12. 1999).
37.  Nařízení Okresního úřadu Domažlice č. 1 ze dne 18. 2. 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
38.  Nařízení Okresního úřadu Domažlice č. 2 ze dne 18. 2. 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
39.  Nařízení Okresního úřadu Domažlice č. 3 ze dne 18. 2. 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požáru.
40.  Nařízení Okresního úřadu Domažlice č. 4 ze dne 18. 2. 2002, kterým se vydává „Požární poplachový plán okresu“.
41.  Nařízení č. 121/1995 Přednostky Okresního úřadu v Havlíčkově Brodě ze dne 15. 12. 1995, „Požární poplachový plán okresu Havlíčkův Brod“.
42.  Nařízení č. 122/1995 Přednostky Okresního úřadu v Havlíčkově Brodě č. 122/1995 ze dne 15. 12. 1995, „Plošné pokrytí území okresu Havlíčkův Brod hasičskými jednotkami“.
43.  Nařízení přednostky Okresního úřadu v Havlíčkově Brodě č. 15/96 ze dne 17. června 1996, kterým se stanovují podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob.
44.  Nařízení přednostky Okresního úřadu v Havlíčkově Brodě č. 16/96 ze dne 17. června 1996, kterým se stanovují podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
45.  Nařízení přednostky Okresního úřadu v Havlíčkově Brodě č. 28/1996 ze dne 17. 12. 1996, kterým se stanovují požadavky na vodní zdroje pro hašení požárů.
46.  Nařízení Okresního úřadu Hodonín č. 7/1995 ze dne 11. prosince 1995, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území okresu Hodonín jednotkami požární ochrany.
47.  Nařízení Okresního úřadu Hodonín č. 9/2002 ze dne 1. 10. 2002, Požární poplachový plán okresu Hodonín.
48.  Nařízení Okresního úřadu Hradec Králové č. 2/1996 ze dne 14. 5. 1996, kterým se stanoví „Opatření k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru“.
49.  Nařízení Okresního úřadu Hradec Králové č. 4/1996 ze dne 14. 5. 1996, kterým se stanovují „Podmínky k zabezpečení zdrojů vody“.
50.  Nařízení Okresního úřadu Hradec Králové č. 3/2002 ze dne 29. 3. 2002, kterým se stanovuje „Požární poplachový plán okresu Hradec Králové“.
51.  Nařízení Okresního úřadu Hradec Králové č. 4/2002 ze dne 5. 4. 2002, kterým se stanoví „podmínky k zabezpečení PO při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob“.
52.  Nařízení Okresního úřadu Cheb č. 5/1999, Požární poplachový plán okresu Cheb.
53.  Nařízení Okresního úřadu Cheb č. 6/1999, O podmínkách k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.
54.  Nařízení Okresního úřadu Cheb č. 7/1999, O podmínkách k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
55.  Nařízení Okresního úřadu Cheb č. 8/1999, O podmínkách k zabezpečení vodních zdrojů pro hašení požárů.
56.  Nařízení Okresního úřadu Cheb č. 9/1999, O podmínkách k zabezpečení plošného pokrytí území okresu jednotkami požární ochrany.
57.  Nařízení Okresního úřadu Jeseník č. 2/1996 ze dne 23. 4. 1996, Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, jichž se zúčastňuje větší počet osob.
58.  Nařízení Okresního úřadu Jeseník č. 3/1996 ze dne 23. 4. 1996, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.
59.  Nařízení Okresního úřadu Jeseník č. 13/1996 ze dne 26. 6. 1996, Stanovení podmínek k zabezpečení vodních zdrojů pro hašení požárů v okrese Jeseník.
60.  Nařízení Okresního úřadu Jeseník č. 9/1996 ze dne 20. 8. 1996, Plošné rozmístění sil a prostředků jednotek požární ochrany v okrese Jeseník.
61.  Nařízení Okresního úřadu Jeseník č. 10/1996 ze dne 20. 8. 1996, Požární poplachový plán okresu Jeseník.
62.  Nařízení Okresního úřadu Jičín č. 2/1997 ze dne 2. 1. 1997, kterým se upravuje „Stanovení podmínek k zabezpečení vodních zdrojů pro hašení požárů“.
63.  Nařízení Okresního úřadu Jičín č. 3/1997 ze dne 2. 1. 1997, kterým se stanoví „Opatření k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů“.
64.  Nařízení Okresního úřadu Jičín č. 1 ze dne 5. 4. 2002, kterým se stanovuje „Požární poplachový plán okresu Jičín“.
65.  Nařízení Okresního úřadu Jičín č. 4/2002 ze dne 18. 7. 2002, kterým se stanoví „podmínky k zabezpečení PO při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob“.
66.  Nařízení Okresního úřadu Jičín č. 5/2002 ze dne 18. 7. 2002, kterým se mění nařízení Okresního úřadu Jičín č. 1/2000 ze dne 5. 4. 2002, „Požární poplachový plán okresu Jičín“.
67.  Nařízení Okresního úřadu Karlovy Vary č. 6/1997, kterým se vyhlašují podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území okresu jednotkami PO.
68.  Nařízení Okresního úřadu Karlovy Vary č. 4/1999, kterým se vyhlašuje požární poplachový plán okresu Karlovy Vary.
69.  Nařízení Okresního úřadu Karviná č. 13/1996 ze dne 18. 1. 1996, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
70.  Nařízení Okresního úřadu Karviná č. 14/1996 ze dne 18. 1. 1996, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
71.  Nařízení Okresního úřadu Karviná č. 14/2000 ze dne 9. 2. 2000, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení vodních zdrojů pro hašení požáru.
72.  Nařízení Okresního úřadu Karviná č. 15/2000 ze dne 9. 2. 2000, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území okresu jednotkami požární ochrany.
73.  Nařízení Okresního úřadu Karviná č. 17/2002 ze dne 22. 1. 2002, kterým se vydává požární poplachový plán okresu.
74.  Nařízení Okresního úřadu Klatovy ze dne 18. 2. 2002, o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
75.  Nařízení Okresního úřadu Klatovy ze dne 18. 2. 2002, o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
76.  Nařízení Okresního úřadu Klatovy ze dne 18. 2. 2002, Požární poplachový plán okresu Klatovy.
77.  Nařízení Okresního úřadu Kolín č. 4/1995, o stanovení podmínek k zabezpečení preventivní ochrany před požáry.
78.  Nařízení Okresního úřadu Kolín č. 5/1997, Požární poplachový plán okresu Kolín.
79.  Nařízení Okresního úřadu Kroměříž č. 8/1995, kterým se stanoví podmínky plošného pokrytí území okresu Kroměříž jednotkami požární ochrany.
80.  Nařízení Okresního úřadu Kroměříž č. 4/1997 ze dne 27. 5. 1997, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení vodních zdrojů pro hašení požárů.
81.  Nařízení Okresního úřadu Kroměříž č. 2/2002 ze dne 30. 10. 2002, kterým se vydává požární poplachový plán okresu Kroměříž.
82.  Nařízení Okresního úřadu Kutná Hora č. 1/1997, požární poplachový plán okresu.
83.  Nařízení Okresního úřadu Kutná Hora č. 2/1997, o zabezpečení vodních zdrojů pro potřeby požární ochrany okresu Kutná Hora.
84.  Nařízení Okresního úřadu Kutná Hora č. 3/1997, o zabezpečení požární ochrany ve zvláštních případech.
85.  Nařízení Okresního úřadu Litoměřice č. 1/1999, kterým se stanoví podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.
86.  Nařízení Okresního úřadu Litoměřice č. 2/1999, kterým se stanoví podmínky zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
87.  Nařízení Okresního úřadu Louny č. 3/1999 ze dne 23. února 1999, Plošné pokrytí území okresu Louny jednotkami požární ochrany.
88.  Nařízení Okresního úřadu Louny č. 4/1999 ze dne 23. února 1999, Požární poplachový plán okresu Louny.
89.  Nařízení Okresního úřadu Louny č. 5/1999, o podmínkách k zabezpečení vodních zdrojů pro hašení požárů v okrese Louny.
90.  Nařízení Okresního úřadu Mělník č. 1/1995 ze dne 19. 5. 1995, kterým se stanovují podmínky zabezpečení preventivní ochrany před požáry.
91.  Nařízení Okresního úřadu Mělník č. 1/1999 ze dne 1. 11. 1999, kterým se vydává Požární poplachový plán okresu Mělník.
92.  Nařízení Okresního úřadu Mladá Boleslav č. HZS 1072/95 ze dne 15. 12. 1995, Požární poplachový plán okresu Mladá Boleslav.
93.  Nařízení Okresního úřadu Mladá Boleslav č. HZS 7/2000/OPS ze dne 31. 5. 2000, Požárně poplachový plán okresu Mladá Boleslav.
94.  Nařízení Okresního úřadu Mladá Boleslav č. HZS 1073/95, Plošné pokrytí území jednotkami požární ochrany.
95.  Nařízení Okresního úřadu Mladá Boleslav č. HZS 961/2000, Plošné pokrytí území jednotkami požární ochrany okresu Mladá Boleslav.
96.  Nařízení Okresního úřadu Mladá Boleslav č. 265/95-ČS I. pol. - VP, o stanovení podmínek k zabezpečení preventivní ochrany před požáry.
97.  Nařízení Okresního úřadu Most č. 4/2002, Požární poplachový plán okresu Most.
98.  Nařízení Okresního úřadu Most č. 2/96, plošné pokrytí území jednotkami požární ochrany okresu Most.
99.  Nařízení Okresního úřadu Most č. 3/97, jímž se stanoví některé podmínky k zabezpečení požární ochrany v okrese Most.
100.  Nařízení Okresního úřadu Náchod č. 14/1996, „Požární poplachový plán okresu Náchod“.
101.  Nařízení Okresního úřadu Náchod č. 15/1996, „Plošné rozmístění sil a prostředků JPO“.
102.  Nařízení Okresního úřadu Náchod č. 31/2000, „Požární poplachový plán okresu Náchod“.
103.  Nařízení Okresního úřadu Nymburk ze dne 15. ledna 1996, stanovující podmínky k zabezpečení požární ochrany a obecně závazné povinnosti právnických, podnikajících fyzických osob a fyzických osob na úseku požární ochrany platné na území okresu Nymburk a) v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru b) v budovách zvláštního významu c) při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
104.  Nařízení Okresního úřadu Nymburk ze dne 15. ledna 1996, k požárnímu poplachovému plánu okresu Nymburk, stanovující zásady soustředění jednotek požární ochrany v rámci jejich operačního řízení při zásazích na celém území okresu.
105.  Nařízení Okresního úřadu Nymburk ze dne 15. ledna 1996, stanovující podmínky k zabezpečení požární ochrany a obecně závazné povinnosti právnických, podnikajících fyzických osob a fyzických osob na úseku požární ochrany platné na území okresu Nymburk za účelem plošného pokrytí území okresu Nymburk jednotkami PO.
106.  Nařízení Okresního úřadu Nymburk ze dne 15. ledna 1996, stanovující podmínky k zabezpečení vodních zdrojů pro hašení požárů a závazné povinnosti právnických, podnikajících fyzických osob a fyzických osob na úseku požární ochrany platné na území okresu Nymburk.
107.  Nařízení Okresního úřadu Pelhřimov ze dne 1. 1. 1996, Požární poplachový plán okresu Pelhřimov.
108.  Nařízení Okresního úřadu Pelhřimov ze dne 1. 1. 1996, Plošné pokrytí okresu Pelhřimov jednotkami požární ochrany.
109.  Nařízení Okresního úřadu Pelhřimov č. 1/97 ze dne 5. 2. 1997, Zajištění požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
110.  Nařízení Okresního úřadu Pelhřimov č. 3/97 ze dne 3. 7. 1997, Podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.
111.  Nařízení Okresního úřadu Pelhřimov č. 4/97 ze dne 3. 7. 1997, Podmínky k zabezpečení vodních zdrojů pro hašení požárů.
112.  Nařízení Okresního úřadu Pelhřimov č. 29/1999 ze dne 1. listopadu 1999, Požární poplachový plán, doplněné a opravené nařízení z 15. 12. 1995.
113.  Nařízení Okresního úřadu Písek, Zajištění požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob (účinnost dnem 15. 6. 1996).
114.  Nařízení Okresního úřadu Písek, Podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (účinnost dnem 11. 10. 1996).
115.  Nařízení Okresního úřadu Písek č. 33/95, Plošné pokrytí území okresu jednotkami PO.
116.  Nařízení Okresního úřadu Písek č. 32/95, Požární poplachový plán okresu.
117.  Nařízení Okresního úřadu Písek, Zabezpečení vodních zdrojů pro hašení požárů (účinnost dnem 1. 9. 1999).
118.  Nařízení Okresního úřadu Plzeň-jih č. 4/2002 ze dne 6. května 2002, kterým se vydává požární poplachový plán okresu Plzeň-jih.
119.  Nařízení Okresního úřadu Plzeň-jih č. 5/2002 ze dne 6. května 2002, kterým se určují zdroje vody k hašení požárů.
120.  Nařízení Okresního úřadu Plzeň-jih č. 6/2002 ze dne 6. května 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
121.  Nařízení Okresního úřadu Plzeň-jih č. 7/2002 ze dne 6. května 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
122.  Nařízení okresního úřadu Plzeň-sever č. 1 ze dne 11. 2. 2002, kterým se stanoví „Požární poplachový plán okresu Plzeň-sever“.
123.  Nařízení Okresního úřadu Plzeň-sever č. 2 ze dne 11. 2. 2002, kterým se stanoví podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
124.  Nařízení Okresního úřadu Praha-západ č. 3/98 ze dne 21. 12. 1998, Plošné pokrytí okresu Praha-západ jednotkami požární ochrany.
125.  Nařízení Okresního úřadu Praha-západ č. 4/98 ze dne 21. 12. 1998, Požární poplachový plán okresu Praha-západ.
126.  Nařízení Okresního úřadu Prachatice č. 3/1995, Požární poplachový plán okresu.
127.  Nařízení Okresního úřadu Prachatice č. 4/1995, Zabezpečení plošného pokrytí území okresu jednotkami požární ochrany.
128.  Nařízení Okresního úřadu Prachatice, Podmínky k zabezpečení vodních zdrojů pro hašení požárů.
129.  Nařízení Okresního úřadu Prostějov č. 10/1996 ze dne 27. listopadu 1996, o požárním poplachovém plánu okresu Prostějov.
130.  Nařízení Okresního úřadu Prostějov č. 2/2000 ze dne 30. června 2000, kterým se doplňuje nařízení Okresního úřadu Prostějov č. 10/1996 ze dne 27. listopadu 1996, o požárním poplachovém plánu okresu Prostějov.
131.  Nařízení Okresního úřadu Prostějov č. 11/1996 ze dne 2. 12. 1996, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
132.  Nařízení Okresního úřadu Prostějov č. 12/1996 ze dne 2. 12. 1996, kterým se stanoví podmínky zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje více osob.
133.  Nařízení Okresního úřadu Prostějov č. 13/1996 ze dne 4. 12. 1996, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení vodních zdrojů pro hašení požárů.
134.  Nařízení Okresního úřadu Přerov č. 3/1996 ze dne 15. 7. 1996, o stanovení podmínek k zabezpečení vodních zdrojů pro potřeby hašení požárů na území okresu Přerov.
135.  Nařízení Okresního úřadu Přerov č. 5/1996 ze dne 15. 7. 1996, o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.
136.  Nařízení Okresního úřadu Přerov č. 5/1999 ze dne 25. 11. 1999, požární poplachový plán okresu Přerov.
137.  Nařízení Okresního úřadu Přerov č. 1/2000 ze dne 1. 3. 2000, kterým se mění nařízení Okresního úřadu Přerov č. 5/1999 ze dne 25. 11. 1999, požární poplachový plán okresu Přerov.
138.  Nařízení Okresního úřadu Přerov č. 6/1999 ze dne 25. 11. 1999, o stanovení podmínek k zabezpečení plošného pokrytí území okresu Přerov jednotkami požární ochrany.
139.  Nařízení Okresního úřadu Příbram, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (vyhlášeno dne 31. 5. 1995).
140.  Nařízení Okresního úřadu Příbram ze dne 11. 2. 1997, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob (vyhlášeno dne 12. 2. 1997).
141.  Nařízení Okresního úřadu Příbram, „Plošné pokrytí území okresu jednotkami požární ochrany“ (vyhlášeno dne 6. 11. 1997).
142.  Nařízení Okresního úřadu Příbram, kterým se stanoví základní zásady a podmínky k  zajištění vodních zdrojů pro hašení požárů v okrese Příbram (vyhlášeno dne 1. 12. 1997).
143.  Nařízení Okresního úřadu Příbram, „Požární poplachový plán okresu Příbram“ (vyhlášeno dne 6. 11. 1997).
144.  Nařízení Okresního úřadu Příbram, jímž se mění a doplňuje nařízení Okresního úřadu Příbram vyhlášené dne 6. 11. 1997, kterým byl vydán požární poplachový plán okresu Příbram (vyhlášeno dne 27. 12. 1999).
145.  Nařízení Okresního úřadu Rakovník č. 10/1995, kterým se stanovují podmínky zabezpečení preventivní požární ochrany před požáry.
146.  Nařízení Okresního úřadu Rakovník č. 21/1997, kterým se vydávají zásady plošného pokrytí území okresu jednotkami požární ochrany.
147.  Nařízení Okresního úřadu Rakovník č. 31/1999, kterým se vydává Požární poplachový plán okresu Rakovník.
148.  Nařízení Okresního úřadu Rokycany č. 2/2002, kterým se stanoví „Požární poplachový plán okresu Rokycany“.
149.  Nařízení Okresního úřadu Rokycany č. 3/2002, kterým se stanoví zdroje vody pro hašení požárů.
150.  Nařízení Okresního úřadu Rokycany č. 4/2002, kterým se stanoví podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
151.  Nařízení Okresního úřadu Rychnov nad Kněžnou č. 1/1996 ze dne 1. 3. 1996, kterým se vydává „Požární poplachový plán okresu Rychnov nad Kněžnou“.
152.  Nařízení Okresního úřadu Rychnov nad Kněžnou č. 2/1996 ze dne 1. 3. 1996, kterým se stanoví „Plošné pokrytí území okresu Rychnov nad Kněžnou“.
153.  Nařízení Okresního úřadu Rychnov nad Kněžnou č. 2/1997 ze dne 28. 2. 1997, kterým se stanoví „Podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru“.
154.  Nařízení Okresního úřadu Rychnov nad Kněžnou č. 3/1997 ze dne 28. 2. 1997, kterým se stanovují „Podmínky k zabezpečení zdrojů požární vody“.
155.  Nařízení Okresního úřadu Rychnov nad Kněžnou č. 4/1997 ze dne 28. 2. 1997, kterým se stanovují „Opatření k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob“.
156.  Nařízení Okresního úřadu Sokolov, jímž stanovuje podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území okresu Sokolov jednotkami požární ochrany (účinnost dnem 1. 1. 1996).
157.  Nařízení Okresního úřadu Sokolov, kterým se mění a doplňuje nařízení okresního úřadu ze dne 1. 1. 1996, jímž se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území okresu Sokolov jednotkami požární ochrany (účinnost dnem 6. 7. 1998).
158.  Nařízení Okresního úřadu Strakonice č. 1/96, kterým se stanovují podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území okresu jednotkami požární ochrany.
159.  Nařízení Okresního úřadu Strakonice č. 2/96, kterým se vydává požární poplachový plán okresu.
160.  Nařízení Okresního úřadu Strakonice č. 12/96, k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
161.  Nařízení Okresního úřadu Strakonice č. 13/96, k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.
162.  Nařízení Okresního úřadu Strakonice č. 14/96, k zabezpečení vodních zdrojů pro hašení požárů.
163.  Nařízení Okresního úřadu Šumperk č. 8/1995, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, jichž se zúčastňuje větší počet osob.
164.  Nařízení Okresního úřadu Šumperk č. 11/1996, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
165.  Nařízení Okresního úřadu Šumperk č. 10/1996, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení vodních zdrojů pro hašení požárů.
166.  Nařízení Okresního úřadu Šumperk č. 13/1997, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území okresu jednotkami požární ochrany.
167.  Nařízení Okresního úřadu Šumperk č. 30/1999, kterým se vydává požární poplachový plán okresu.
168.  Nařízení Okresního úřadu Tábor č. 1/1995, k zabezpečení plošného pokrytí území okresu jednotkami požární ochrany.
169.  Nařízení Okresního úřadu Tábor č. 2/96, K zabezpečení podmínek požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.
170.  Nařízení Okresního úřadu Tábor č. 3/96, K zajištění požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob.
171.  Nařízení Okresního úřadu Tábor č. 5, k zabezpečení vodních zdrojů pro hašení požáru.
172.  Nařízení Okresního úřadu Tachov č. 9 ze dne 7. 5. 1997, kterým se vydávají „Podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území okresu jednotkami požární ochrany“.
173.  Nařízení Okresního úřadu Tachov č. 1 ze dne 18. 2. 2002, kterým se určují zdroje vody k hašení požárů.
174.  Nařízení Okresního úřadu Tachov č. 2 ze dne 18. 2. 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
175.  Nařízení Okresního úřadu Tachov č. 3 ze dne 18. 2. 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
176.  Nařízení Okresního úřadu Tachov č. 4 ze dne 18. 2. 2002, kterým se vydává požární poplachový plán okresu Tachov.
177.  Nařízení Okresního úřadu Teplice č. 2/1996 z 20. 8. 1996, „K zabezpečení plošného pokrytí území okresu Teplice jednotkami požární ochrany“.
178.  Nařízení Okresního úřadu Teplice č. 2/1997 z 15. 10. 1997, „Kterým se stanoví některé podmínky k zabezpečení požární ochrany v okrese Teplice“ a) v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, b) při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, c) k zabezpečení vodních zdrojů pro hašení požárů.
179.  Nařízení Okresního úřadu Teplice č. 2/2002 z 28. 3. 2002, kterým se vydává „Požární poplachový plán okresu Teplice“.
180.  Nařízení Okresního úřadu Trutnov č. 228/4/1997, „Podmínky k zabezpečení zdrojů požární vody“.
181.  Nařízení Okresního úřadu Trutnov č. 229/4/1997, „Zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob“.
182.  Nařízení Okresního úřadu Trutnov č. 230/4/1997, „Podmínky k ochraně požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru“.
183.  Nařízení Okresního úřadu Trutnov č. 627/11/1999, „Požární poplachový plán okresu Trutnov“.
184.  Nařízení Okresního úřadu Třebíč č. 4 ze dne 15. 5. 1997, podmínky k „Zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru“.
185.  Nařízení Okresního úřadu Třebíč č. 5 ze dne 15. 5. 1997, podmínky k „Zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob“.
186.  Nařízení Okresního úřadu Třebíč č. 1/1998 ze dne 15. 12. 1997, kterým se stanoví podmínky k „Zabezpečení vodních zdrojů pro hašení požárů“ v okrese Třebíč.
187.  Nařízení Okresního úřadu Třebíč č. 4/1999 ze dne 17. 5. 1999, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení „Plošného pokrytí území okresu Třebíč jednotkami požární ochrany“.
188.  Nařízení Okresního úřadu Třebíč č. 5/1999 ze dne 17. 5. 1999, kterým se vydává „Požárně poplachový plán okresu Třebíč“.
189.  Nařízení Okresního úřadu Třebíč č. 6/1999 ze dne 3. 8. 1999, kterým se mění a doplňuje nařízení Okresního úřadu Třebíč č. 5 - „Požárně poplachový plán okresu Třebíč“.
190.  Nařízení Okresního úřadu Třebíč č. 1/2000 ze dne 12. 1. 2000, kterým se mění a doplňuje nařízení Okresního úřadu Třebíč č. 5/1999 a 6/1999 ze dne 3. 8. 1999, „Požárně poplachový plán okresu Třebíč“.
191.  Nařízení Okresního úřadu Uherské Hradiště č. 6/2002, kterým se vydává požární poplachový plán okresu Uherské Hradiště.
192.  Nařízení Okresního úřadu Ústí nad Labem č. 1/2002, kterým se vyhlašuje požární poplachový plán okresu Ústí nad Labem.
193.  Nařízení Okresního úřadu Vsetín č. 24/1999, kterým se vydává požární poplachový plán okresu Vsetín.
194.  Nařízení Okresního úřadu Vyškov č. 3/95 ze dne 13. 12. 1995, „k plošnému pokrytí území okresu Vyškov jednotkami požární ochrany“.
195.  Nařízení Okresního úřadu Vyškov č. 4/95 ze dne 13. 12. 1995, „k požárnímu poplachovému plánu okresu Vyškov“.
196.  Nařízení Okresního úřadu Vyškov č. 1/98 ze dne 14. srpna 1998, „kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob“.
197.  Nařízení Okresního úřadu Vyškov č. 2/98 ze dne 14. srpna 1998, „kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů“.
198.  Nařízení Okresního úřadu Vyškov č. 3/98 ze dne 14. srpna 1998, „kterým se stanoví podmínky k zabezpečení vodních zdrojů pro hašení požárů“.
199.  Nařízení Okresního úřadu Vyškov č. 2/2000 ze dne 16. 5. 2000, „Podmínky k zabezpečení požární ochrany v období déle trvajícího sucha“.
200.  Nařízení Okresního úřadu Znojmo č. 5/1977, Zabezpečení vodních zdrojů pro hašení požárů.
201.  Nařízení Okresního úřadu Znojmo č. 2/1995, Plošné pokrytí území okresu Znojmo jednotkami PO.
202.  Nařízení Okresního úřadu Znojmo č. 3/1995, Požární poplachový plán okresu Znojmo.
203.  Nařízení Okresního úřadu Znojmo č. 4/1997, Zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
204.  Nařízení Okresního úřadu Znojmo č. 1/1999, Zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí požárů.
205.  Nařízení Okresního úřadu Žďár nad Sázavou č. 2/98 ze dne 24. 2. 1998, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.
206.  Nařízení Okresního úřadu Žďár nad Sázavou č. 3/98 ze dne 20. března 1998, podmínky k „zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob“.
207.  Nařízení Okresního úřadu Žďár nad Sázavou č. 4/98 ze dne 20. března 1998, Plošné pokrytí území okresu Žďár nad Sázavou jednotkami požární ochrany.
208.  Nařízení Okresního úřadu Žďár nad Sázavou č. 5/98 ze dne 20. března 1998, Požární poplachový plán okresu Žďár nad Sázavou.
209.  Nařízení Okresního úřadu Žďár nad Sázavou č. 1/99 ze dne 11. 3. 1999, kterým se mění nařízení Okresního úřadu Žďár nad Sázavou č. 2/98 ze dne 24. 2. 1998, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Ministr:
Ing. Pecina, MBA v. r.