SBÍRKA ZÁKONŮ částka 146
rozeslána dne 29.12.2008
 

449

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. prosince 2008,

kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2009 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částky, které se započítávají za pevná paliva, a částky normativních nákladů na bydlení

Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

(1) Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 za kalendářní měsíc částku:

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 6
jedna 999
dvě 1 367
tři 1 788
čtyři a více 2 156

(2) Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 za kalendářní měsíc:

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 6
jedna 598
dvě 818
tři 1 070
čtyři a více 1 322

§ 2

Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 pro

a)  bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 6 Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč  
Praha více než 100 000 50 000 – 99 999 10 000 – 49 999 do 9 999
jedna 5 088 4 045 3 804 3 380 3 165
dvě 7 380 5 952 5 622 5 042 4 747
tři 10 140 8 274 7 842 7 083 6 698
čtyři a více 12 737 10 487 9 966 9 051 8 587

b)  byty v družstevních bytech a bytech vlastníků

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 6 Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč  
Praha více než 100 000 50 000 – 99 999 10 000 – 49 999 do 9 999
jedna 3 109 3 109 3 109 3 109 3 109
dvě 4 719 4 719 4 719 4 719 4 719
tři 6 654 6 654 6 654 6 654 6 654
čtyři a více 8 516 8 516 8 516 8 516 8 516

§ 3

Příspěvek na bydlení s přihlédnutím k § 1 a 2 se stanoví nejdříve, jde-li o nárok na příspěvek na bydlení za leden 2009.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.

Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj:
Čunek v. r.
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
RNDr. Nečas v. r.