SDĚLENÍ MZV č. 34/2001 Sb. m. s.,

o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Salvadorskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

Účinnost:

28. 3. 2001

Zdroj:

částka 12/2001 Sb. m. s.

 

Oblast: Devizové hospodářství

Důvod úpravy:

Vytvoření příznivých podmínek pro investování.

Anotace:

Pozn. redakce: tato Dohoda je nadřazena devizovému zákonu (§ 31 zákona č. 219/1995 Sb.).

Související platný předpis: