ZÁKON č. 352/1999 Sb.,

kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, a některé další zákony

Účinnost:

30. 12. 1999

Zdroj:

částka 111/1999 Sb.

 

Oblast: Specializované činnosti

Anotace:

K tomuto zákonu viz též hesla POPLATKY, ŽIVNOSTENSKÉ A JINÉ PODNIKÁNÍ a ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

Novelizovaný předpis: