ZÁKON č. 129/1999 Sb.,

kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu

Účinnost:

1. 7. 1999, vybraná ustanovení 1. 1. 2000

Zdroj:

částka 48/1999 Sb.

 

Oblast: Daně

Novelizované předpisy:

A) K novele zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních (dále jen "zákon")

Anotace:

1. DAŇ Z UHLOVODÍKOVÝCH PALIV A MAZIV

[týká se § 2, §12 odst. 1 písm. b), § 12 odst. 1 písm. h) a i), § 19 odst. 1, 5 a 6 zákona o spotřebních daních]

Typ paliva

Původní sazba spotřební daně  

Nová sazba spotřební daně  

benzin

14 450 Kč/t

10 840 Kč/1000 l

motorová nafta  

9 700 Kč/t

8 150 Kč/1000 l

[výše uvedené 3 body se týkají § 12c odst. 2 písm. c) až j), § 12 odst. 3 písm. b) až g), § 21, § 22 zákona o spotřebních daních]

(týká se § 18 a 19 zákona)

[týká se § 18 odst. 2 písm. a) a § 20 písm. a) zákona]

2. DAŇ Z LIHU A LIHOVIN

3. DAŇ Z PIVA

(§ 33 odst. 4 zákona)

4. DAŇ Z VÍNA

(§ 35 a 37 zákona)

5. DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ

(změna se projevila v § 38 odst. 2 a v § 40 zákona)

(§ 40f odst. 1 zákona)

6. OBECNÁ ČÁST ZÁKONA O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH

(§ 12b odst. 1, § 14 odst. 4 a 5 zákona)

Poznámka: Daňová povinnost u spotřebních daní vzniklá přede dnem účinnosti tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy.

B) K novele zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty

Anotace:

Novela zákona o dani z přidané hodnoty (dále DPH) obsahuje pouze tři změny:

C) K novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Anotace: