ZÁKON č. 368/2016 Sb.,

kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Účinnost:

1. 1. 2017, 1. 1. 2018

Zdroj:

částka 147/2016 Sb.

 

Oblast: Obchodní právo

Novelizované předpisy:

Anotace:

A) K zákonu č. 253/2008 Sb.

B) K zákonu č. 304/2013 Sb.

K tomuto zákonu viz též CENNÉ PAPÍRY-KAPITÁLOVÝ TRH, DANĚ, DOVOZ-VÝVOZ, POJIŠŤOVNICTVÍ a VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.