ZÁKON č. 319/2016 Sb.,

kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Účinnost:

1. 4. 2017

Zdroj:

částka 125/2016 Sb.

 

Oblast: Doprava

Novelizované předpisy:

Anotace:

A) K zákonu č. 266/1994 Sb.

B) K zákonu č. 13/1997 Sb.

K tomuto zákonu viz též CENY-OCEŇOVÁNÍ a ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

Související platné předpisy: