ZÁKON č. 298/2016 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

1. 1. 2017

Zdroj:

částka 115/2016 Sb.

 

Oblast: Duševní a průmyslové vlastnictví

Anotace:

Novelizovaný předpis: