ZÁKON č. 230/2016 Sb.,

kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Účinnost:

1. 1. 2017

Zdroj:

částka 90/2016 Sb.

 

Oblast: Školy, školství

Novelizované předpisy:

Anotace:

A) K zákonu č. 111/1998 Sb.

B) K zákonu č. 561/2004 Sb.

K tomuto zákonu viz též SOUDNÍ A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ-EXEKUCE.