ZÁKON č. 161/2016 Sb.,

kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění zákona č. 375/2015 Sb.

Účinnost:

23. 5. 2016

Zdroj:

částka 62/2016 Sb.

 

Oblast: Soudní a rozhodčí řízení-exekuce

Novelizované předpisy:

Anotace:

A) K zákonu č. 549/1991 Sb.

B) K zákonu č. 292/2013 Sb.

K tomuto zákonu viz též OBČANSKÉ PRÁVO.

Související právní předpisy: