ZÁKON č. 150/2016 Sb.,

kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

1. 7. 2016

Zdroj:

částka 58/2016 Sb.

 

Oblast: Trestní právo

Novelizované předpisy:

Anotace:

A) K zákonu č. 141/1961 Sb.

B) K zákonu č. 218/2003 Sb.

C) K zákonu č. 40/2009 Sb.