ZÁKON č. 137/2016 Sb.,

kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Účinnost:

1. 9. 2016,
vybraná ustanovení 17. 5. 2016

Zdroj:

částka 53/2016 Sb.

 

Oblast: Školy, školství

Anotace:

K tomuto zákonu viz též PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY-ZAMĚSTNANOST a SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ.

Zrušený předpis:

Novelizovaný předpis: