ZÁKON č. 131/2015 Sb.,

kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Účinnost:

1. 1. 2016,
vybraná ustanovení 5. 6. 2015, 1. 8. 2017, 1. 1. 2019, 1. 1. 2020

Zdroj:

částka 56/2015 Sb.

 

Oblast: Energetika

Novelizované předpisy:

Anotace:

A) K zákonu č. 458/2000 Sb.

B) K zákonu č. 406/2000 Sb.

C) K zákonu č. 165/2012 Sb.

D) K zákonu č. 310/2013 Sb.

K tomuto zákonu viz též CENNÉ PAPÍRY-KAPITÁLOVÝ TRH, DANĚ, NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ, PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY-ZAMĚSTNANOST a SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ.