ZÁKON č. 24/2015 Sb.,

kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

20. 2. 2015*)

Zdroj:

částka 13/2015 Sb.

 

Oblast: Územní samospráva

Anotace:

Novelizované předpisy:

*) Vzhledem k tomu, že zákon č. 24/2015 Sb. byl vyhlášen dne 5. 2. 2015, nabývá tento zákon podle § 3 odst. 3 zákona o Sbírce zákonů účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení (účinnost 1. 1. 2015 uvedená ve Sbírce zákonů není aplikovatelná).