ZÁKON č. 264/2014 Sb.,

kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

29. 12. 2014

Zdroj:

částka 108/2014 Sb.

 

Oblast: Zemědělství, lesnictví

Anotace:

Novelizovaný předpis: