ZÁKON č. 249/2014 Sb.,

kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

1. 1. 2015

Zdroj:

částka 106/2014 Sb.

 

Oblast: Doprava

Anotace:

Novelizovaný předpis: