ZÁKON č. 230/2014 Sb.,

kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

7. 11. 2014

Zdroj:

částka 96/2014 Sb.

 

Oblast: Doprava

Novelizované předpisy:

Anotace:

A) K zákonu č. 361/2000 Sb.

B) K zákonu č. 247/2000 Sb.