ZÁKON č. 239/2013 Sb.,

kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Účinnost:

1. 1. 2015
vybraná ustanovení 1. 1. 2014

Zdroj:

částka 93/2013 Sb.

 

Oblast: Doprava

Novelizované předpisy:

Anotace:

A) K zákonu č. 56/2001 Sb.

B) K zákonu č. 361/2000 Sb.