ZÁKON č. 234/2013 Sb.,

kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

1. 10. 2013

Zdroj:

částka 91/2013 Sb.

 

Oblast: Doprava

Anotace:

K tomuto zákonu viz též ŽIVNOSTENSKÉ A JINÉ PODNIKÁNÍ.

Zrušený předpis:

Novelizovaný předpis: