ZÁKON č. 142/2012 Sb.,

o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů

Účinnost:

1. 7. 2012

Zdroj:

částka 52/2012 Sb.

 

Oblast: Dovoz, vývoz

Úvodem:

Zákon o základních registrech (111/2009 Sb.) zavedl systém čtyř základních registrů:

- registr obyvatel,
- registr osob,
- registr územní identifikace, adres a nemovitostí a
- registr práv a povinností,

ze kterých mají orgány veřejné moci možnost získávat tzv. referenční údaje. Novela specifikuje oprávnění příslušných orgánů tak, aby měly při své činnosti k referenčním údajům přístup; současně novela vymezuje rozsah oprávnění a podmínek využívání referenčních údajů ze základních registrů orgány veřejné moci a stanoví, že v každém konkrétním případě je možno použít jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

Anotace:

K tomuto zákonu viz též OBČANSKÉ PRÁVO, SPRÁVNÍ DELIKTY A PŘESTUPKY, STAVEBNÍ PRÁVO a ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA.

Novelizovaný předpis:

Související platný předpis: