ZÁKON č. 459/2011 Sb.,

kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Účinnost:

1. 1. 2012

Zdroj:

částka 159/2011 Sb.

 

Oblast: Trestní právo

Novelizované předpisy:

Anotace:

A) K zákonu č. 141/1961 Sb.

B) K zákonu č. 218/2003 Sb.