ZÁKON č. 355/2011 Sb.,

kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Účinnost:

1. 1. 2012

Zdroj:

částka 124/2011 Sb.

 

Oblast: Daně

Anotace:

K tomuto zákonu viz též CENNÉ PAPÍRY, OBCHODNÍ PRÁVO, SOUDNÍ A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ-EXEKUCE, ÚČETNICTVÍ a ŽIVNOSTENSKÉ A JINÉ PODNIKÁNÍ.

Novelizovaný předpis: