ZÁKON č. 350/2011 Sb.,

o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

Účinnost:

1. 1. 2012

Zdroj:

částka 122/2011 Sb.

 

Oblast: Životní prostředí

Anotace:

K tomuto zákonu viz též PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY-ZAMĚSTNANOST a ŽIVNOSTENSKÉ A JINÉ PODNIKÁNÍ.

Zrušené předpisy: