ZÁKON č. 298/2009 Sb.,

kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

4. 9. 2009

Zdroj:

částka 91/2009 Sb.

 

Oblast: Ochrana spotřebitele

Anotace:

Úvodem: Na základě rostoucího znepokojení veřejnosti nad výskytem kočičích a psích kůží na trzích kožešin a kožešinových výrobků, jakož i požadavků obchodníků na sjednocení pravidel v obchodě s kůžemi a výrobky z nich, vydal Evropský parlament a Rada (ES) dne 11. prosince 2007 nařízení č. 1523/2007, kterým se zakazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže (dále „nařízení“).

K tomuto zákonu viz též ZEMĚDĚLSTVÍ-LESNICTVÍ.

Novelizovaný předpis:

Související platný předpis: