ZÁKON č. 218/2009 Sb.,

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Účinnost:

1. 1. 2010

Zdroj:

částka 65/2009 Sb.

 

Oblast: Daně

Anotace:

K tomuto zákonu viz též CELNICTVÍ, SOUDNÍ A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ-EXEKUCE a TRESTNÍ PRÁVO.

Novelizovaný předpis: