ZÁKON č. 154/2009 Sb.,

kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

4. 6. 2009

Zdroj:

částka 46/2009 Sb.

 

Oblast: Územní samospráva

Anotace:

Novelizovaný předpis:

Související platný předpis: