ZÁKON č. 52/2009 Sb.,

kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Účinnost:

1. 4. 2009

Zdroj:

částka 18/2009 Sb.

 

Oblast: Trestní právo

Novelizované předpisy:

Obecně:

Anotace:

A) K zákonu č. 141/1961 Sb.

B) K zákonu č. 140/1961 Sb.

K tomuto zákonu viz též SPRÁVNÍ DELIKTY A PŘESTUPKY.