ZÁKON č. 457/2008 Sb.,

kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

1. 1. 2009

Zdroj:

částka 148/2008 Sb.

 

Oblast: Trestní právo

Anotace:

Novelizovaný předpis: