ZÁKON č. 306/2008 Sb.,

kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Účinnost:

1. 1. 2010

Zdroj:

částka 99/2008 Sb.

 

Oblast: Daně

Anotace:

Novelizovaný předpis: