ZÁKON č. 216/2008 Sb.,

kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Účinnost:

20. 6. 2008

Zdroj:

částka 69/2008 Sb.

 

Oblast: Soudní a rozhodčí řízení, exekuce

Anotace:

K tomuto zákonu viz též POPLATKY.

Novelizovaný předpis: