ZÁKON č. 189/2008 Sb.,

kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Účinnost:

1. 7. 2008

Zdroj:

částka 59/2008 Sb.

 

Oblast: Živnostenské a jiné podnikání

Novelizované předpisy:

Anotace:

A) K zákonu č. 18/2004 Sb.

B) K zákonu č. 455/1991 Sb.

Související platné předpisy: