ZÁKON č. 111/2007 Sb.,

kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Účinnost:

15. 5. 2007

Zdroj:

částka 41/2007 Sb.

 

Oblast: Zdravotní pojištění, zdravotní péče

Novelizované předpisy:

Anotace:

A) K zákonu č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu

B) K zákonu č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře

C) K zákonu č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání ...(zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)