ZÁKON č. 29/2007 Sb.,

kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

20. 2. 2007

Zdroj:

částka 12/2007 Sb.

 

Oblast: Sociální zabezpečení

Novelizované předpisy:

Anotace:

A) K zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

B) K zákonu č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

K tomuto zákonu viz též DANĚ.