ZÁKON č. 191/2006 Sb.,

kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

11. 6. 2006

Zdroj:

částka 64/2006 Sb.

 

Oblast: Živnostenské a jiné podnikání

Anotace:

Novelizovaný předpis: