ZÁKON č. 135/2006 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím

Účinnost:

1. 1. 2007

Zdroj:

částka 46/2006 Sb.

 

Oblast: Trestní právo

Anotace:

K tomuto zákonu viz též SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ a SOUDNÍ A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ.

Novelizovaný předpis: