ZÁKON č. 117/2006 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti veřejného zdravotního pojištění

Účinnost:

1. 4. 2006

Zdroj:

částka 39/2006 Sb.

 

Oblast: Zdravotní pojištění, zdravotní péče

Důvod úpravy:

Krátkodobá stabilizační opatření k dosažení finanční rovnováhy systému veřejného zdravotního pojištění.

Novelizované předpisy:

Anotace:

A) K zákonu č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

B) K zákonu č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

C) K zákonu č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

D) K zákonu č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších     zdravotních pojišťovnách